Garantiitingimused

Konsool.ee (Server Management OÜ) annab omapoolse garantii kõikidele meie e-poes müügil olevatele mängukonsoolidele. Garantiiaeg on 6 kuud alates ostmise päevast. Garantii ajal parandab konsool.ee riistvara vead tasu küsimata või kui see pole võimalik, hüvitab toote ostuhinna.
Garantiiremont toimub 30 päeva jooksul.
Garantii kehtib vaid konsoolile. Garantii ei kehti pultidele, juhtmetele ja mängudele.
Garantii on kehtiv vaid koos ostu tõendava dokumendiga.
Garantii ei kata mehhaanilisi kahjustusi (pragunemine, murdumine, loomulik kulumine).
Garantii ei kehti toodetele, mille rikke põhjustas tulekahju, vesi, toote muljumine, peksmine või purustamine.
Garantii kehtib vaid siis kui müüja poolsed identifitseerimiskleebiseid ei ole eemaldatud ega rikutud.
Garantiiremondi puhul tasub toote saatmiskulud müüja, kuid kui ostja on garantiitingimusi rikkunud, maksab tema paki saatmistasud.
Garantii kehtib Eesti vabariigi territooriumil.
Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Garantiiremondi puhul palun kirjutada info@konsool.ee